Reserveren

U kunt reserveren door onderstaand reserveringsformulier in te vullen. Na ontvangst zullen wij u bevestigen of er nog beschikbaarheid is en u de betalingsgegevens toesturen. Zodra wij uw betaling hebben ontvangen is uw reservering definitief.

Wij attenderen u er voor de goede orde op dat wij over diverse grote tafels beschikken en dat het derhalve kan voorkomen dat u, of uw gezelschap, met andere gasten aan dezelfde tafel plaats neemt.

Annuleren

U kunt tot en met 14 dagen voor de dag waarop het evenement te boek staat annuleren. In dit geval zullen wij alleen de reserveringskosten in rekening brengen en de rest van het bedrag retourneren.

Indien door onverwachte gebeurtenissen een deel van het aangeboden programma niet of gedeeltelijk uitvoerbaar blijkt, verplichten wij ons om binnen de resterende tijd adequate vervanging te organiseren. Indien dit niet, of niet geheel, realiseerbaar is, en wij besluiten dat het geboden programma grotendeels in tact blijft, hebben wij aan onze verplichting voldaan en is geen sprake van restitutie.

Indien wij besluiten dat het geboden programma onvoldoende in tact blijft en/of door onverwachte omstandigheden of calamiteiten het gehele programma moeten annuleren, retourneren wij u het volledige bedrag dat u ons heeft betaald binnen 1 week na de evenement datum.

  NAAM

  NAAM ORGANISATIE (indien van toepassing)

  DATUM CLUB AVOND

  RANG

  AANTAL PERSONEN

  ADRES

  POSTCODE

  PLAATS

  TELEFOON

  EMAIL

  EVENTUELE VRAGEN / DIEETWENSEN: